اساتید حرفه ای و مجرب

آموزش ویدیویی یا آموزش مجازی انستیتوایزایران توسط اساتیدی تدریس می شود که خودتکنسین های موفقی در بازار کار تعمیرات هستند.

اعطای گواهی حضور در دوره حضوری

آموزش مجازی انستیتوایزایران با ارائه مدرک دوره حضوری درصورت درخواست هنرجو زیر نظر انستیتو ایزایران و آموزشگاه فنی حرفه ای

ارائه سرفصل دوره حضوری

دوره های آموزش غیرحضوری انستیتوایزایران همراه با ارائه سرفصلهای مناسب ویژه بازار کار و سرفصلهای ارائه شده در دوره حضوری این موسسه.

آموزش

دوره های پرطرفدار

آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی انستیتو ایز ایران امکان رزرو با 50/000

بدون امتیاز 0 رای
 
آموزش تعمیرات برد ایز ایران باامکان رزرو با 50/000 انستیتوایزایران به عنوان یکی از قدیمی ترین آموزشگاه های ایران در زمینه آموزش تخصصی تعمیرات اقدام به برگزاری دوره های آموزش…
group2
50000تومان

آموزش تعمیرات محصولات اپل انستیتو ایز ایران امکان رزرو با 50/000

بدون امتیاز 0 رای
 
آموزش تعمیرات محصولات اپل ایز ایران باامکان رزرو با 50/000 انستیتوایزایران به عنوان یکی از قدیمی ترین آموزشگاه های ایران در زمینه آموزش تخصصی تعمیرات اقدام به برگزاری دوره های…
group0
50000تومان

آموزش تعمیرات پکیج انستیتو ایز ایران امکان رزرو با 50/000

بدون امتیاز 0 رای
 
آموزش تعمیرات پکیج ایز ایران باامکان رزرو با 50/000 انستیتوایزایران به عنوان یکی از قدیمی ترین آموزشگاه های ایران در زمینه آموزش تخصصی تعمیرات اقدام به برگزاری دوره های آموزش…
group0
50000تومان
با همکاری و مجوز انستیتو ایز ایران ، سازمان فنی و حرفه ای و پارسه

با همکاری و تحت نظر